Historia

Tankarna på ett socialt företag har funnits under många år i Högsby.

När möjligheten gavs att kunna kombinera ett projekt från Samordningsförbundet med ett socialfonds projekt ”Explosion”, och att vi kunde starta resan med Macken Växjö i detta social franchasing projekt gick startskottet sommaren 2012.

Den ekonomiska föreningen Arbetscentrum i Högsby ef, har sedan April 2013 bedrivit verksamhet genom sk socialt företagande. I korthet innebär det att företaget drivs kommersiellt med ett individbaserat fokus. De eventuella vinster företaget gör återinvesteras i verksamhetsutveckling och nya anställningar, detta regleras noga genom dess stadgar. Målgruppen är människor som haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom vårt arbete och positiv lönsamhetsutveckling vill vi kunna erbjuda långtidsarbetslösa möjligheten till arbete, praktik och vidareutveckling, vidare verkar vi för en gynnsam utveckling för vår bygd och vår del av länet.

Under första kvartalet 2014 har Macken sju personer anställda och ytterligare fyra är (hittills) planerade under året. Samtliga kommer från lång arbetslöshet eller från kommunala anställningar ur ett arbetsmarknadspolitiskt initiativ. Macken befinner sig nu i ett expansivt läge vad gäller verksamhet, personal, praktikplatser, språkverkstäder och samarbete med andra aktörer. Genom nära samarbete med den ekonomiska föreningen Macken i Växjö kan vi erbjuda en mängd olika lösningar för de människor som kommer till våra verksamheter.

Tillbaka

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)